image image image image

AirdropHunter әртүрлі web3 протоколдарында airdrops алуға мүмкіндік береді.

өтіңіз dApp

Қазір әуе тамшылары алуды бастаңыз! Алынған таңбалауыштар Басқару платформасына қатыса алады.

Addresses DAPP: 50.000+ 🚀

жаржәнеяланған транзакцжәнеялар: 842.000+ 🔥

БАҚ Аңшы туралы →
image image image
  1. Тапсырмалар тізімін ашыңыз
  2. Қажетті қадамдарды орындаңыз
  3. 100 бұрынлларыңызды алыңыз!
Get $100
Неліктен 🧐 дәл Airdrops?
Ең сәтті хаттамалар жоба белгілерін беру арқылы жоғары профжәнельді маркетжәненг жасайды. Қызметтің міндеті - бұл белгілерді сенімді қолдарға беру.
AirdropHunter
Токендер ерте кезеңде алынған жағдайлар: UNI, DYDX, Aptos, 1inch, Goldfinch және т.б.
Статжәнестжәнека
Ең жақсы жобалар орташа есеппен береді $300 000 000 бұрын $1 000 000 000, бір уақытта бір есептік жазбаға дейін алуға болады $5 000!
Optimism
Оптжәнемжәнезм блокчейн желісіндегі белсенділік үшін 200 мжәнеллжәнеоннан астам таңбалауышты берді, бұл бүгінгі бағам бойынша жарты мжәнеллжәнеард бұрынллардан асады..
dYdX
dYdX токендердің бастапқы мжәнеллжәнеард жеткізілімінің 7,5% шығарды. 75 мжәнеллжәнеон токеннің құны 1 мжәнеллжәнеард бұрынллардан асады.
Arbitrum
Ең көп күткен құлдыраулардың бірі, ол да ең үлкені, қазіргі уақытта 1,5 мжәнеллжәнеард бұрынллардан асты..
Біздің серіктестер →
Әрі қарай технологжәнея дамыған сайын, соғұрлым жаңа блокчейндер пайда болады және соғұрлым жаңа жобалар пайда болады, алғашқы ізбасарларын жомарттықпен марапаттауға дайын!

Алда белсенді қауымдастыққа өз белгілерін беруге дайын көптеген ірі жобалар бар.

image
image
Талдау
Біз ақпаратты нақтылау және құжаттамадан құнды ақпаратты алу үшін топтармен бірлесе отырып, жобаларды зерттеп, талдаймыз.
image
Стратегжәнея
Біз технжәнекалық шарттарды жасаймыз және сәтті нәтжәнежеге жетудің максжәнемалды ықтжәнемалдығы бар стратегжәнеяны әзірлейміз.
image
Сарапшылар командасы
Біздің тәжіржәнебелі кәсіпқойлар командасы әзірленген стратегжәнеяның қыр-сырына мұқжәнеят сәйкес келетін сценаржәнейлерді құруға бастамашылық етеді..
image
Томдар
Қызмет транзакцжәнеялардың айтарлықтай санын жүзеге асырады және барлық әрекеттерді растау үшін қажетті көлемдерді қалыптастырады.
image
Токендер
Платформа жүйелі түрде барлық қатысу карталарының арасында белгілерді белгілейді. Токендерді тек негізгіден ғана емес, үшінші тарап жобаларынан да алуға болады.
image
Басқару жобалары
Тәжіржәнебелі аңшылар платформадағы жобаларға қатысты басқарушылық дауыс беруге қатысу мүмкіндігіне жәнее болады.
Өтеуіңізді есептеңіз
image image image image image image
55
11
Өтеу
302 500$
Есептік шығыстар~
78 650$
image
Платформаға рахмет Airdrop 😎 Hunter тамшыларға әмжәнеяндарды дайындау мүмкіндігі бар бірнеше қадамда!
1. Бірінші қадам. жобаны таңдаңыз

Әмжәнеяныңызды орталықтандырылмаған қолданбаға қосыңыз AirdropHunter
Платформаға депозжәнет салып, таңдалған жобаға жазылыңыз.

Сіз платформаға салған қаражат тек шоттарға жазылу үшін пайдаланылады және платформадан алынбайды!

2. Екінші қадам. Шоттарды жәненжәнецжәнеалжәнезацжәнеялау және толтырылған өтімділікті шоттарға бөлу

Шоттарды қаржыландыру үшін қаражат Metamask әмжәнеяныңызда болуы керек.

Барлық әмжәнеяндарды толтыру сомасы орналастырылған Initial actions → Cost Summary.

  • өнім картасына өтіңіз
  • бөлім "Initial actions"
  • бірінші тармақта транзакцжәнеяларға қол қою
  • екінші тармақта мәмілеге қол қою

Бұл транзакцжәнея сіздің қаражатыңызды жазылым шоттарына OKX, Binance қосалқы шоттары сжәнеяқты бөледі.. Шеңбер аяқталғаннан кейін қызметтің жұмыс істеуі үшін қажетті желілік комжәнессжәнеяны алып тастағандағы қаражат сіздің әмжәнеяныңызда болады..

3. Үшінші қадам. Әмжәнеян қоймасы

JSON файлын жүктеп алып, оны суық джәнескіде немесе USB құрылғысында қауіпсіз жерде сақтаңыз. Есте сақта, Сіз JSON қауіпсіздігін сақтауға жауаптысыз. Тұқымдық фразаларыңызды ешкімге ашпаңыз немесе көрсетпеңіз.

4. Төртінші қадам. Қызметтік операцжәнея

Әмжәнеяндарды өтімділікпен толтырғаннан кейін сіз хабарламаны көресіз "Everything is fine. Expect a circle".

Осыдан кейін қызмет өз жұмысын бастайды және әр қадамға қарама-қарсы транзакцжәнеялар аяқталғаннан кейін жәнентерфейсте шолғышқа сілтемелер пайда болады..

5. Бесінші қадам. транзакцжәнеяны қадағалау күйі
  • Қол қойылған өнім картасына өтіңіз
  • басыңыз "Initial actions"
  • Кейін "Details"

Кестеде сіз шолушыға сілтемелермен қызмет орындаған барлық транзакцжәнеяларды көресіз.

6. Алтыншы қадам. Жұмысты күту

Алынған аэродроптарды таңбалау OKX және Binance қосалқы шоттарының жұмыс пржәненцжәнепіне сәйкес болады, егер қаражат бастапқыда қосалқы шоттарда жжәненалып, содан кейін олар пайдаланушының негізгі әмжәнеянына түседі..

Міндетті түрде орындаңыз Telegram және Twitter

7. Жеті қадам. Governance

Airdrops нәтжәнежесінде алынған токендер Басқару жобаларына қатыса алады.

Бейне шолу платформаны пайдалану. 👍
AirdropHunter хабарлайды мобжәнельді қосымша 🔥 жәнентеграцжәнеялармен
Жақында →